เกาะพิทักษ์

ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาก ในอดีตชาวบ้านเรียกว่า “กาะผีทัก” ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า มีเรือประมงลอยเรือหาปลามายังเกาะพิทักษ์ และมองเห็นมีชาวบ้านบนเกาะกวักมือเรียก แต่พอเข้าไปยังเกาะกลับไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่บนเกาะเลยแม้แต่คนเดียว ปัจจุบันบริเวณเกาะมีโขดหินสวยงาม น้ำทะเลใส สามารถเล่นน้ำได้และมีหมู่บ้านชาวประมงกระจายอยู่รอบเกาะ ทางทิศตะวันออกมีหาดทรายขนาดเล็กๆ

ก็เป็นหาดที่มีบรรยากาศเงียบสงบ น้ำใสสะอาด เหมาะแก่การพักผ่อน ด้านหลังเกาะมีจุดชมวิว มีศาลาให้พักชมวิวในวันที่อากาศดีๆ ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงเกาะเต่า เกาะสมุย และเกาะพะงันของสุราษฎร์ธานีทีเดียว หากวันที่น้ำทะเลลดระดับสามารถเดินเท้าจากท่าเรืออ่าวครกข้ามมายังเกาะได้ ชาวบ้านบนเกาะได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เกาะพิทักษ์ มีเนื้อที่ประมาณ 712 ไร่ มีชุมชนอาศัยอยู่ประมาณ 42 ครัวเรือน ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อาชีพหลักคือการทำประมงพื้นบ้าน วางลอบหมึก อวนปู เลี้ยงหอยแมลงภู่ ส่วนอาชีพรองลงมาคือ สวนมะพร้าว ดังนั้นพื้นที่ราบบนเกาะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนมะพร้าว แม้เกาะพิทักษ์จะเป็นเกาะเล็กๆ แต่บนเกาะยังมีทางเดินถนนตัวหนอนรอบเกาะ นักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีชีวิตชาวประมง ชมกรรมวิธีการเผามะพร้าวและชมวิวรอบเกาะได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง

การเดินทาง
เกาะพิทักษ์เป็นเกาะขนาดเล็ก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหลังสวนประมาณ 25 กิโลเมตร จากถนนอ่าวท้องครกเข้ามาประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงท่าเรือข้ามไปยัง เกาะพิทักษ์ นักท่องเที่ยวจะพบเกาะพิทักษ์ ตั้งอยู่ข้างหน้าห่างจากท่าเรือเพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้น มีเรือหางยาวของชาวบ้านบริการจากท่าเรืออ่าวครกไปยังเกาะพิทักษ์ ในช่วงเวลาน้ำลงนักท่องเที่ยวสามารถเดินไป เกาะพิทักษ์ ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เรือหางยาวเลย โดยใช้เวลาในการเดินไปเพียง 15 นาทีเท่านั้น นับเป็นเกาะที่ใกล้ฝั่งมากที่สุดของจังหวัดชุมพร
สอบถามข้อมูล โทร. 08 1093 1443 /สวัสดีดอทคอม