มส.จี้”พงศ์พร”แจงข้อมูลงบวัด หลุดว่อนสื่อออนไลน์

มหาเถรฯ จี้ “พงศ์พร”แจงข้อมูลงบฯวัดหลุดบุคคลที่สามว่อนสื่อออนไลน์ รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ ชี้หากผอ.พศ.ทำงานกับสงฆ์ไม่ได้ควรหลีกทางให้คนอื่น  จากกรณีที่มีข้อมูลงบประมาณอุดหนุนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) หลุดออกไปยังกลุ่มบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนเจ้าหน้าที่พศ.ทุจริตเงินทอนวัดนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมาได้มีมติให้พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ.รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวทั้งหมดต่อที่ประชุมมส.เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้รายงานมส.ในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากการประชุมมส.ครั้งดังกล่าวผอ.พศ.ไม่ได้เข้าประชุมและมอบหมายให้นายกนก แสนประเสริฐ รองผอ.พศ.ปฏิบัติหน้าที่แทน  และแจ้งที่ประชุมมส.ว่า พ.ต.ท.พงศ์พร ติดภารกิจประชุมด่วน ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า การประชุมมส.ครั้งดังกล่าวกรรมการมส. หลายรูป ตั้งใจจะสอบถามผอ.พศ.ถึงกรณีที่มีข้อมูลของทางพศ.หลุดไปอยู่ในมือของบุคคลที่สาม ทั้งยังมีการนำออกมาเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยทางกรรมการมส. ต้องการให้ผอ.พศ.ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าว เช่น งบประมาณอุดหนุนของวัดต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นงบฯทางราชการ แต่กลับหลุดออกไปได้อย่างไร อีกทั้งทางกรรมการมส.ยังต้องการสอบถามข้อมูลด้วยว่า ทางผอ.พศ.เป็นผู้ไปร้องทุกข์ยังหน่วยงานต่างๆเอง จนทำให้มีการตรวจสอบในหลายวัดใช่หรือไม่ เพราะกรณีดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้แก่กรรมการมส. เป็นอย่างมาก เนื่องจาก ผอ.พศ.กระทำการดังกล่าวไปโดยไม่มีการปรึกษาคณะสงฆ์ และสอบถามข้อเท็จจริงเสียก่อน ทำให้เมื่อมีข่าวออกไปเกิดผลกระทบกับคณะสงฆ์และส่งผลกระทบต่อสถาบันพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ที่สำคัญภายหลังประชุมมส.ทางโฆษกพศ.กลับไม่ได้มีการแถลงข่าวในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด ด้านพระครูปลัดกวีวัฒน์ รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อผอ.พศ.ทำงานกับคณะสงฆ์ลำบากแล้ว เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณา เพราะพศ. จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่คอยสนองงานคณะสงฆ์ เป็นฝ่ายเลขาธิการมส.  เมื่อผอ.พศ.ทำงานกับคณะสงฆ์ไม่ได้ ผอ.พศ.ก็ควรที่จะถอยลงมา และส่วนตัวมองว่าคงจะต้องให้คนกลางระดับรองนายกรัฐมนตรี อย่างนายวิษณุ เครืองาม ควรลงมาเป็นคนกลาง มาเป็นกาวใจ แต่เมื่อพยายามแก้ปัญหาแล้ว คนที่รัฐบาลส่งมาเพื่อทำงานสนองงานคณะสงฆ์ แต่กลับทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ไม่ได้ ก็ควรหลีกให้คนอื่นเข้ามาทำ เพราะหากยังปล่อยให้ผอ.พศ.ทำงานแบบในลักษณะเดิม คณะสงฆ์ไม่สบายใจแน่นอน   ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามโทรศัพท์ สอบถาม พ.ต.ท.พงศ์พร ถึงกรณีมติจากการประชุมมส. เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา แต่พ.ต.ท.พงศ์พร ไม่รับสายแต่อย่างใด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews